Ganito mag-relax!
Okay lang kung madalas kang bored, Chloe!
Ang ganda ng mga pambahay mo!
Ang preskong pantulog niyan!
Hindi kami tatanggi diyan, Chloe!