Ang cute naman, What an angel look'n"Tara, dito sa kwarto ko" daw.
Strawberry and you