Anything you say, basta ikaw!

"Enjoy the view" intensifies

Good call!

Ano po ang inyong kahilingan, Senyora?