Grabe ang ganda niya!
Dapat talaga artista na to!
Bumabangka si Caffey!
On fire! (Baka may magbukas ng pinto!)
TikTok is where she reigns as kween!