Ang lakas ng dating!
Bubble baths are the best!
Ito ang perfect selfie!
Bakit ngayon ka lang namin na-meet?
Aysus! 
The ultimate game distraction!