Krish is not much into captions, so gotta use your imagination while browsing
She's perfect for CREAMSILK!The perfect eyebrowSasakyan kita, sa lahat ng gusto mo...
Mami!!! Ang pretty!!!