Ang lambot...nung mga unan!
Sana all ahas!
9 inches...we mean size 9!
Kami rin mahilig magbasa!
Nice fit!